Stort fremmøde og livlig debat i Vestrup

Af Ture Damtoft, Onsdag, 22/03/2023 07:00

VESTRUP: Ligesom i Ranum i sidste uge var der fyldt helt op på siddepladserne til borgermødet tirsdag aften i Vestrup.

På dagsordenen var forslag til besparelser på skoler og daginstitutioner, og tirsdag handlede det om Vestrup, Vester Hornum og Aars.

I salen var der omkring 270 forældre og personale, og en hurtig lodning af stemningen efterlod ingen tvivl om, at de alle gerne vil bevare både skoler og dagtilbud.

Det samme gjorde sig gældende i Ranum i sidste uge, og sikkert også på borgerrnødet i Gedsted tirsdag aften.

At der alligevel er kommet spareforslag fra Børne- og Familieudvalget i form af lukninger eller sammenlægninger forklarede formanden Inger Nielsen.

Udgifterne på andre områder og især psykiatri og handicap stiger, der kommer ikke tilsvarende flere penge hverken fra staten eller i skatte indtægter, og alle udvalg under byrådet er blevet pålagt at finde mulige besparelser fra 2024.

For Børne- Familieudvalget er kravet 5,6 mio. kroner, og forvaltningen er kommet med otte scenarier, der blev præsenteret af skole- og dagtilbudschef Anders Norup.

De er for omfattende at beskrive detaljeret, men der bliver set på børnetal, indskrivningsprocenter, pris pr. elev og andre faktorer.

Hvis alle fem skoler i Vestrup, Vester Hornum, Ullits, Ranum og Gedsted lukkes og forslagene på dagtilbudsområdet gennemføres, er den potentielle besparelse 6.463.333 i 2024 og over 15 millioner i årene efter.

En fuld beskrivelse kan findes på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside under referater fra Børne og Familieudvalget.

Gordisk knude

Gennemgangen var god og grundig og tog den første halve time af de to en halv time afsat til mødet.

De sidste to gik med spørgsmål til panelet, der bestod af samtlige medlemmer af udvalget.

Et spørgsmål der gik igen i lidt forskellige afskygninger var betydningen af lukningen af skoler - underforstået manglende valgmuligheder, ingen tilflytning og mindre værdi i lokalsamfundene både monetært og menneskeligt.

Som en tilflytter udtrykte det, hvordan skulle han kunne anbefale andre at flytte til Vesthimmerland, hvis skolerne bliver afviklet.

Et synspunkt der mødte sympati hos panelet, hvoraf flere slog fast, at de ikke havde truffet en beslutning men netop mødte borgerne til de tre debatmøder for at høre synspunkterne og argumenterne for og imod.

Efter de tre borgermøder er der nu tre vigtige datoer, som Anders Norup gjorde opmærksom på.

Høringsfristen for kommunens forsdlag udløber 3. maj, Børne- Familieudvalget træffer en beslutning og indstiller den til Byrådet på et møde 19. maj, og 15. juni træffer Byrådet en beslutning.

Efter borgermødet stod det tydeligt, at uanset hvordan den nærmest gordiske knude på skole og dagtilbud bliver løst, vil det være umuligt at stille alle tilfreds.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"