Vesthimmerland: Ledige unge kan få hjælp til at se evner, styrker og talenter

Af Ture Damtoft, Onsdag, 04/10/2023 08:00

VESTHIMMERLAND: Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge i Vesthimmerlands Kommune ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

- Vi vil hjælpe de unge, som er uddannelses- og arbejdsparate. Det kan også være unge som er i uddannelse eller arbejde, men har svært ved at fastholde det. De har måske svært ved at komme op til tiden, og svært ved at lære at fungere på en arbejdsplads eller på en uddannelse, siger lederen af UNGvesthimmerland, Erik Pedersen.

Med projektet ”Erhvervskandidaterne” har Landsforeningen Talentspejderne og Vesthimmerlands Kommune med støtte fra Tuborg Fondet udvikle en helt ny måde at se de ledige unge på.

Som en ressource med evner, styrker og talenter, der blot har brug for hjælp fra frivillige talentspejdere fra erhvervslivet til at forløse og bruge deres potentiale.

Vil dem det godt

Forløbet "Erhvervskandidaterne" er udviklet af en række eksperter med udgangspunkt i 500 unges svar på, hvad det gode liv er for dem.

- Vi nævner aldrig, at det er unge med problemer. De har alle evne og talent. Når vi møder dem første gang, præsenterer vi dem for et talentprogram. Vi har forskellige læringsstile og karaktertræk, og det handler bare om at finde dem og udvikle dem. Det er et tilbud, hvor de aktivt skal deltage og udvikle sig selv, og de forpligter sig til, at de vil noget med sig selv.

Når det sker, og der bygges en tillid op med talentspejderne, sker det fantastiske, at de åbner op og finder, at talentspejderen vil dem det godt. Så fortæller de om det, der er svært i hverdagen. Det kan være de har brug for psykologhjælp eller misbrugsrådgivning, og så sørger vi for, at de får hjælp til den del fra et andet sted, typisk igennem kommunen, siger Tom Th. Pedersen, der er chefkonsulent, Landsforeningen Talentspejderne, selv har været mentor for 15 kriminelle unge og har været med til at uddanne mange tusind mentorer.

Målet er i første omgang at hjælpe 30 ledige unge i uddannelse og job i Vesthimmerland.

I løbet af kort tid vil lokale virksomheder blive kontaktet for at høre om de vil stille medarbejdere til rådighed som talentspejdere eller mentorer for en ung i alderen 16-30 år.

- Virksomhedsledere skal selvfølgelig sige go på det, men vi håber selvfølgelig på, at det er både ledere og medarbejdere som vil være erhvervskandidat, eller mentor kan vi også kalde det, siger Erik Pedersen.

Løfte socialt ansvar

Forløbet strækker sig over 24 uger med møder hver uge, hvor den unge får værktøjer, som der kan bruges i hverdagen.

Et element er foodcamps, hvor de unge og deres frivillige talentspejdere indledningsvist får viden om sund mads betydning for det gode liv, og herefter laver de sund mad sammen.

Der skal holdes events på erhvervsskoler, hvor de unge møder andre unge, som er under uddannelse, og der bliver udviklet en database, hvor de afklarede ledige unge og virksomhederne kan connekte med hinanden. De unge får uddannelse og job. Virksomhederne får arbejdskraft.

- Forløbet med talentspejdere fra virksomheder og de unge erhvervskandidater er et middel, som gerne skulle supplere, understøtte og hjælpe de unge til at se sig selv med alle de styrker og muligheder, som de har. På det første forløb regner vi med 5-10 unge i Vesthimmerlands Kommune. Vi skal i gang, og så håber jeg, vi kommer meget højere op. Der er ikke nogen øvre grænse, det handler om at have mentorer og mentees nok. Det er derfor, vi nu kalder på virksomheder til at medvirke og være med til at løfte et socialt ansvar for de unge og se dem som mulige kommende medarbejdere, siger Erik Pedersen.

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"