Vesthimmerland skal gøres endnu mere vild

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 01/06/2021 13:52

Naturvejleder Karin Winther tager imod forslag

VESTHIMMERLAND: Det traditionelle syn på natur og vores haver bliver udfordret de næste år. Vesthimmerland er, i lighed med 91 andre af Danmarks 98 kommuner, gået med i miljøminister Lea Wermelins konkurrence om at skabe et mere vildt Danmark.

Det gælder om at blive Danmarks vildeste kommune. Det gøres ved at gøre noget vildt for naturen i kommunen.

- Vi kommer til at udfordre vores traditionelle opfattelse af, hvordan naturen og vores haver skal se ud. Mange tænker jo, sådan har vi altid gjort, så hvorfor ændre det, siger naturvejleder Karin Winther, der er blevet sat i spidsen for at gøre Vesthimmerland til Danmarks vildeste kommune.

Idet næsten alle landets kommuner er med i konkurrencen, så vil det kræve noget særligt at vinde, det er hun klar over.

- Vi kan ikke nøjes med at gøre det samme som de andre, vi skal både tænke stort og småt, uddyber hun.

I det små vil det være godt, hvis så mange som muligt i kommunen valgte at gøre bare en mindre del af haven mere vild.

Insekterne, sommerfuglene og de øvrige dyr har behov for forskellige ting. Ved at lade naturens planter gro (det vi i mange år har kaldt ukrudt) og hjælpe dyrene med små enkle ting, så kan der på sigt opnås gode resultater.

- Man kan lade et hjørne af haven vokse på sine egne betingelser, og vil man gøre det lidt bedre, så kan man etablere kvasbunker, stenbunker og mulighed for vand til de små dyr i hjørnet. Ud over at hjælpe dyrene, så får man også noget til gengæld. Vi vil opleve, at der er masser af flotte blomster, der kommer af sig selv, og livet i haven vil blive mere mangfoldigt, siger Karin Winther.

Man kan også begynde med lidt mindre, for eksempel ved at lade områder i græsplænen vokse vildt. Hvis man ikke har sprøjtet eller gødet for meget førhen, så vil der hurtigt komme mange nye planter, som insekter, fugle og andre dyr kan have gavn af.

- Mange vil tænke, at det nok ikke gavner meget, hvis de afsætter 10 kvadratmeter. Men vi skal huske, at mange små dråber bliver til et stort hav, lyder det fra naturvejlederen.

Styregruppe

På det større plan så er der mange kommunale områder der uden problemer kan gøres mere vilde, men også her er det ofte et spørgsmål om traditioner.

- Siden vi tilmeldte os konkurrencen, så har jeg fået utrolig mange henvendelser, både fra private, men i høj grad også fra virksomheder, skoler og institutioner, som gerne vil være med, siger Karin Winther.

Hun arbejder lige nu på at få nedsat en styregruppe, fordi alene kan hun ikke længere klare opgaven.

- Der er mange aspekter der skal tages ind, når det handler om skoler, institutioner og meget andet. Til det har jeg behov for fagfolk, der ved mere om de dele, forklarer hun.

Stort område

Der er allerede fagfolk der har givet deres bidrag til projekt vild kommune. Vesthimmerland er en blandt 10 nordjyske kommuner der deltager i Natur på Tværs. Sammen ønsker man at fremme etableringen af store sammenhængende naturområder.

- Gennem Natur på Tværs og Aarhus Universitet har vi fået udpeget større arealer med kvalitetsnatur, og et af de områder ligger hos os, siger Karin Winther.

Det drejer sig om et område de færreste tænker som en helhed i dag. Området omfatter Trend Skov, Trend Å, Uhrehøj Plantage, Ertebølle Hoved og Hyllebjerg med ådale, hede, skov og bakker.

- Det er skønt at andre kigger på Vesthimmerland med nye øjne. Jeg havde ikke selv tænkt området som en helhed, men nu er jeg helt enig og vil arbejde på at bruge det som en løftestang i denne proces, siger Karin Winther.

På samme måde som folkene fra Aarhus Universitet, så vil Karin Winther også gerne have, at andre melder ind, med hvad de kan tilbyde eller har ideer om.

- Ingen ideer er for vilde, og for at vi kan vinde, og det kan bliver en succes for naturen, så er det både de små og store dråber der har betydning, lyder det fra naturrådgiveren.

Kommentarer
Inge Andersen

Dejligt, du vil stå i spidsen for at skabe større biodiversitet i Vesthimmerlands kommune. Vi kan alle gøre noget, men et af de steder, det virkelig batter, er på kommunens arealer. Alle græsarealer og rabatten bliver slået med stor nidkærhed. I går blev rabatterne langs Himmerlandsstien syd for Ålestrup slået helt i bund. Der røg de smukkeste hvide døvnælder, stor fladstjerne og vild kørvel samt meget andet. Det er trist og helt ubegribeligt. Det vil være dejligt, hvis de ansvarlige i teknisk forvaltning fik et andet syn på pleje af de grønne områder, i retning af "vild med vilje " Et af mange områder at sætte ind for at skabe en mere grøn kommune.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"