DN og solcellefirma går nu hånd i hånd

Af Torsten Hansen, Onsdag, 20/01/2021 10:00

GUNDERSTED: Kampen for og imod vindmøller og solcelleanlæg er tydelig i Vesthimmerlands Kommune i øjeblikket. Men der er faktisk også eksempler på, at parterne kan mødes i konstruktiv dialog og blive enige.

Ikke langt fra det område, hvor borgere kæmper imod vindmøller ved Gundersted, ser det ud til, at der snart bliver opsat solceller.

Sidste år blev en lokalplan, der omfatter etablering af en solcellepark syd for Navnsø, sendt i høring. Der kom enkelte klager. En af dem var fra Danmarks Naturfredningsforening, der var utilfreds med, at kommunen ikke mente, at der skulle foretages en miljøvurdering.

- Vi så en mulighed for at gå i dialog med foreningen, fordi vi var kede af den klage, siger vicepræsident i Better Energy, Esben Billeskov, der påpeger, at lokal opbakning og dialog er afgørende for den grønne omstilling.

Den dialog har nu ført til, at Better Energy og DN har indgået en bindende aftale om gift- og gødningsfri drift på solcelleparkens 46 ha.

- Aftalen er netop tinglyst, så vi er sikre på, at også fremtidige ejere vil respektere firmaets løfter om at drive solcelleparken så miljøvenligt som muligt, siger en glad formand for DN Vesthimmerland, Jakob Kortegaard Becher.

Dermed er opførelsen af Vesthimmerlands første solcellepark tæt på at være i mål.

- Better Energy har udvist de hensyn over for naturen, som kommunen ikke umiddelbart ville tage. Firmaet undlader for eksempel at stille solceller op på den del af arealet, der er Natura 2000-beskyttet, og Better Energy har også fået foretaget en uafhængig vurdering af risikoen for at ødelægge levesteder for de truede paddearter, der lever omkring Navnsø, forklarer Jakob Kortegaard Becher.

Han er i det hele taget positiv over for, at Better Energy har følt ansvar over for naturen.

Pesticidfri

Solcelleparken skal ikke kun levere grøn, klimavenlig energi. Solcelleparken, der ligger nabo til den fredede Navnsø, skal også drives miljømæssigt forsvarligt uden brug af hverken pesticider eller gødning - bortset fra den gødning, græssende dyr på arealet leverer helt naturligt.

Firmaet Better Energy, der har lejet arealet i 30 år, har indgået en frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland om grøn drift af solcelleparken i hele dens levetid.

Som modydelse har DN Vesthimmerland trukket en klage over solcelleparken tilbage og på den måde åbnet for, at Better Energy kan gå i gang med at bygge solcelleparken.

Det er første gang, at Better Energy har lavet en tinglyst aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en solcellepark.

- Vi har tidligere indgået den slags aftaler med vandforsyningsselskaber i forbindelse med drikkevandsbeskyttelse, og det var derfra vi fik ideen til at indgå aftalen med DN, siger Esben Billeskov.

Nabomøde

Det er imidlertid ikke kun i Vesthimmerland, firmaet prøver at tage så store hensyn til naturen som muligt.

- Når vi anlægger solcelleparker, så udnytter vi samtidig muligheden for at forbedre biodiversiteten og beskytte undergrunden for sprøjtegifte. Solcelleparker bidrager selvfølgelig til den grønne omstilling, fordi der bliver produceret grøn strøm, men solcelleparker er først rigtig grønne, når man også inddrager natur- og miljøhensyn.

Dette er en naturlig del i Better Energys projekter, siger Esben Billeskov.

Endnu er der ikke taget første spadestik til solcelleparken, men byggestart bliver i første kvartal af 2021. Og planen er, at parken skal stå færdig i slutningen af året.

I løbet af den næste tid indkalder Energistyrelsen og Better Energy naboerne i området til en orientering.

Ud over de naturmæssige hensyn, så kan naboerne inden for en vis afstand til projektet have mulighed for kompensation eller lignende.

- Efter mødet har naboerne otte uger til at søge om kompensation for eventuelt værditab eller lignende.

Det er dog op til Taksationsmyndighederne at vurdere, om og i givet fald hvor stor kompensation der gives, siger Esben Billeskov.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"