Kommunen har købt Gundestrupgaard

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 23/11/2022 09:00

AARS: Gundestrupgaard ved Roldvej i udkanten af Aars er købt af Vesthimmerlands Kommune for ni millioner kroner.

Sælger er Niels Holten Hansen, som har drevet gården i en årrække, og har istandsat og restaureret bygningerne så de i dag fremstår i præsentabel stand. Kommunen har særlige planer med gården. Bl. a. derfor er handelen delt op, så der betales fem millioner kroner for stuehus og driftsbygninger og fire millioner kroner for et jordtilliggende på 20,6 hektar.

Erhvervsfremstød

- Gården rummer muligheder for at vi kan lave et styrket fremstød på erhvervsområdet.

Vi kan lave en fælles indgang til erhvervsservice i Erhverv Væksthimmerland, og vi har en vision om at lade den kommunale byggesagsbehandling ske på gården, siger borgmester Per Bach Laursen.

Når handelen er deles op i to åbnes mulighed for, at bygningerne kan overgå til en fond med eventuelt flere investorer.

Det er der vist interesse for, siger Per Bach Laursen og oplyser, at det også kan komme på tale at skaffe plads til Center for Kompetanceudvikling. Og der kan være flere anvendelsesmuligheder. Derfor vil kommunen indbyde repræsentanter for skoler og uddannelser til et møde i januar, hvor visionerne slippes løs.

Jordarealet er interessant fordi det ligger som nabo til det erhvervsområde ved Aars Ringvej som byrådsmedlem, gårdejer Henrik Dalgaard, Sjøstrup, har udstykket og er i færd med at sælge grunde fra. Med købet af jorden fra Gundestrupgaard bliver der mulighed for at forlænge en tilkørselsvej fra Henrik Dalgaards udstykning helt frem til Roldvej - og dermed vil Vesthimmerlands Kommune være i stand til at få en sammenhæng i et større areal, der forventes at blive attraktivt for erhvervslivet.

Fra arealet er der kort afstand til Hovedvej 13 og til Motorvej E45, og trafikanter undgår at skulle igennem Aars by for at komme til erhvervsvirksomhederne i området medmindre man kommer fra vest. Her vil der til gengæld være gode muligheder for tilkørsel fra ringvejen omkring byen.

En lang historie

Gundestrupgaards historie kan i øvrigt føres tilbage til 1688. Den har været een af de større gårde på Aarsegnen, og var i mange år i familien Poulsens eje. Niels Holten Hansen drev Gundestrupgaard med planteavl på 110 ha. jord.

Kommentarer
Kaj Åge Sørensen

Vil der blive afholdt auktion over løsøre ?

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"