Vegger Energi skal finde 95 mio. kroner

Af Torsten Hansen, Onsdag, 18/05/2022 08:00

Investor er fundet - nu er det op til borgerne at sige ja

VEGGER: Vegger Energi producerer biogas, og anlægget er i stand til at producere mere end byen har behov for.

Men selv om det lyder godt, så er der behov for at omstille til grøn naturgas, og at blive koblet på det overordnede naturgasnet.

- Vi kan desværre ikke producere naturgas i den rigtige kvalitet til at komme på naturgasnettet. Samtidig koster det mange penge at blive koblet på. Og da vi er underlagt varmeforsyningsloven, kan vi kun foretage de investeringer, hvis vi selv kan finansiere det, siger Tommy Trads Jensen, formand for Vegger Energi.

Investeringen ligger omkring 40 mio. kroner, og de penge kan Vegger Energi ikke selv finde. Værket kan heller ikke bare låne pengene, det kræver, at værket først betaler et lån hos Kommunekredit tilbage.

- Vi er derfor nød til at have en ekstern investor ind, og vi er i forhandling i øjeblikket, siger Tommy Trads Jensen.

Investoren skal komme med cirka 40 mio. kr. til nye investeringer. Men også finde 55 mio. kr. så lånet hos Kommunekredit kan betales ud.

Navnet på investoren kan ikke offentliggøres før alt er på plads, men det forlyder, at det er en privat dansk investor.

Åbenhed

- Vilkårene for denne investering skal forbrugerne præsenteres for på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker fuld åbenhed om principper og vilkår for at fremtidssikre en grøn og billig varmeforsyning i Vegger, lyder det fra formanden Tommy Trads Jensen.

Hvis en investor stiller med de knap 100 mio. kr., så vil det betyde, at borgerne i Vegger ikke længere ejer deres produktionsselskab. Men et eventuelt salg vil ikke give penge i lommerne til borgerne.

- Prisen for at betale Kommunekredit ud svarer til det nuværende lån. Derfor går det i nul, forklarer Tommy Trads Jensen.

Noget vil dog blive tilbage, fordi en del af planen er, at det nuværende selskab deles op i et biogasselskab og et fjernvarmeselskab. Men størstedelen af biogasanlægget vil blive overtaget af investoren. Efterfølgende skal fjernvarmeselskabet købe varme af biogasselskabet.

Ledning til Aars

Investeringen på 40 mio. kr. omfatter to dele. En del skal ændre produktionen på anlægget til en kvalitet der passer til naturgasnettet. Den anden del går til at etablere en naturgasledning fra Vegger til MR stationen i Aars. Det sidste koster cirka 12 mio. kr.

Hvis der er opbakning på generalforsamlingen mandag, 30. maj til at arbejde videre med projektet, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages.

I dag koster det i gennemsnit godt 10.000 kr. at opvarme et hus på 130 kvadratmeter, og bestyrelsen håber at kunne holde prisen i det leje fremover.

Hvis beslutningen tages, kan arbejdet gå i gang forholdsvis hurtigt. I det mindste forberedelserne. Selve placeringen af rørledningen til Aars er fastlagt, men som på næsten alt andet er der lang leveringstid på rør. Derfor vil der nok gå cirka halvandet år inden rørlægningen begynder.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"